Disclaimer

Door deze website te bezoeken en/of een aankoop bij ons te doen, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Gebruik van de website www.yarnandgingertea.com
Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Yarn and Ginger Tea doet haar uiterste best om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Hoewel zorgvuldigheid in acht genomen wordt bij het samenstellen en onderhouden van deze website, is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de website geldt een voorbehoud van kennelijke, onopzettelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen bij Yarn and Ginger Tea en/of de eigenaren hiervan. Yarn and Ginger Tea wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Indien er sprake is van een situatie van overmacht, behoudt Yarn and Ginger Tea zich het recht naar eigen inzicht de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. Yarn and Ginger Tea zal u dit op zijn minst schriftelijk meedelen en is in geval van overmacht niet verplicht tot uitkering van enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Yarn and Ginger Tea garandeert niet dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren of vrij zijn van virussen.

Yarn and Ginger Tea is niet verantwoordelijk voor kleurafwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

Yarn and Ginger Tea is niet verantwoordelijk voor overschrijding van de aangegeven levertijden door DHL of PostNL of andere bezorgingsdiensten, of voor het kwijtraken van pakketten of andere onverhoopte situaties.

Wij hebben het recht de aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het is raadzaam om regelmatig te controleren
of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, gewijzigd is.

Gebruik van de producten van Yarn and Ginger Tea
Yarn and Ginger Tea is niet verantwoordelijk voor schade aan het materiaal welke het resultaat is van verkeerd gebruik van de producten. Yarn and Ginger Tea en de eigenaar kunnen niet verantwoordelijk en aansprakelijk worden gehouden voor het gebruik van de producten en onverhoopte ongelukken of schade. Yarn and Ginger Tea sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.  Controleer daarom regelmatig de artikelen op degelijkheid. Bij twijfel dient u de producten weg te gooien.

Op de website van Yarn and Ginger Tea staan links naar websites van derden, wij aanvaarden geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites van derden. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico.

Informatie gebruiken
Alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s) berusten bij Yarn and Ginger Tea. Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Yarn and Ginger Tea. Respecteer ons auteursrecht. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.

Toepasselijk recht
Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.

Bedrijfsgegevens

Creative Studio Sylvia / Yarn and Ginger Tea;
Lodewijk Napoleonplantsoen 85-1
3582 TL Utrecht
Telefoonnummer: 0653470942 
(bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 uur en 17.00 uur)
E-mailadres: sylvia@yarnandgingertea.com
KvK-nummer: 77633547
Btw-identificatienummer: NL003216955B38